Piratski prelog zakona o konoplji

18.1.2018 je Piratska stranka Slovenije v parlament Republike Slovenije prinesla peticijo z več kot 16.000 zbranimi podpisi z naslovom Predlog zakona o konoplji. V spodnjih vrsticah si lahko preberete nekatere temeljne točke programa, ki ga je stranka napisala v sodelovanju s Krogom mladih SMC. Vse čestitke članom stranke za vložen trud in željo po boljšem jutri. Na tem mestu velja tudi omeniti da bo stranka po večjih slovenskih mestih imela okrogle mize na temo Predloga zakona o konoplji, ki se jih splača udeležiti. Celoten zakon si lahko preberete na povezavi, ki se nahaja na koncu članka.

Zakon na kratko

Popolna legalizacija

Konopljo se v celoti črta iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Črta se tudi ostala dosedanja (nepotrebno restriktivna) ureditev industrijske konoplje. S tem rastlino konopljo izenačimo z drugimi poljščinami. Dodatno reguliramo le psihoaktivno sestavino.

Zakon sprošča medicinsko in znanstveno-raziskovalno uporabo

Črtanje konoplje iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog izenači njeno uporabo v medicinske in znanstveno-raziskovalne namene z drugimi rastlinami (in v primeru THC, spojinami) saj jih zakon dodatno ne ureja saj to ni potrebno.

Prepoved za mladoletne ostaja!

Prodaja in uporaba izdelkov z višjo vsebnostjo THC se, po vzoru ureditve alkohola, prepove za vse mladoletne osebe. Strogo se prepove tudi vsako izpostavljanje oz. omogočanje uporabe mladoletnim osebam. Zakon tudi odgovornost in kazen za krajo konoplje z višjo vrednostjo THC iz polj polaga na lastnika polja v kolikor polje (ali druga površina) ni bilo primerno zaščitena.

Zakon omejuje prodajo in rabo THC, ne rastline!

Zakon določa štiri koncepte:

  • Konoplja je povsem legalna rastlina, ne glede na vsebnost THC, ki se jo goji skladno z regulacijo, ki zadeva druge poljščine
  • THC je psihoaktivna substanca, ki jo zakon strogo regulira. Strogo prepoveduje uživanje s strani mladoletnih oseb. Prepovedano je tudi izpostavljanje mladoletnih oseb THC-ju. Primer: če se mladoletna oseba “zadane” s konopljo iz vrta bo za izpostavljanje odgovarjal lastnik vrta/konoplje.
  • Izdelki z nižjo vsebnostjo THC imajo vsebnost THC do 0,9%. Tem bi lahko rekli izdelki iz “industrijske konoplje”.
  • Izdelki z višjo vsebnostjo THC imajo vsebnost THC nad 0,9% – njihova pridelava, predelava in prodaja je strogo regulirana. Vsi taki prodani izdelki so tudi obremenjeni z trošarino iz katere lahko država financira preventivne, kurativne in nadzorne programe.

Zaščita uporabnikov

Z regulacijo konoplje uporabniki pridobijo zaščito inšpekcijskih organov, ki smo jo državljani vajeni pri vseh ostalih izdelkih. Na vsakem izdelku je tudi navedena vsebnost posameznih kanabinoidov, sorta ter potrdilo, da izdelek ni onesnažen z pesticidov, drugimi drogami ali drugimi škodljivimi snovmi.

Samooskrba

Vsi polnoletni državljani in državljanke imajo pravico gojiti konopljo z vsebnostjo THC nad 0,9% za lastne potrebe v skupni površini 3 m2. Vendar te konoplje ne smejo prodajati ali posredovati mladoletnim osebam.

Licenčni sistem komercialne pridelave, predelave in prodaje, ki spodbuja malo gospodarstvo

Licenčni sistem zagotavlja sledljivost vseh izdelkov z višjo vsebnostjo THC, ki se prodajajo od pridelovalca, predelovalca do prodajalca.

Pridobitev je enostavna in je na voljo vsem, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za izvajanje dejavnosti kar omogoča vzpostavitev zdravega trga brez politično vsiljenih monopolov.

Na voljo so med sabo združljive licence: za pridelavo, predelavo in prodajo.

Sistem dodatno podpira male proizvajalce z nižjo stopnjo trošarine in bolj enostavno regulacijo, ki pod eno licenco združuje pridelavo, mehansko predelavo (sušenje, mletje, stiskanje, … ) in butično prodajo.

Delna prepoved kajenja v javnosti

Zaradih mnogih skrbi o kajenju v javnosti zakon to prepoveduje. Vendar zakon lokalnim skupnostim omogoča, da same določijo na katerih javnih prostorih dovolijo kajenje konoplje.

Financiranje ukrepo za preprečevanje škodljivih posledic rabe konoplje

Velik del sredstev pobranih iz naslova prodanih izdelkov z višjo vsebnostjo THC se nameni: * informiranju, izobraževanju in osveščanju javnosti in posameznih skupin o škodljivih posledicah zlorabe konoplje * pripravi in izvajanjuprogramov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga podpori institucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov

Spremljanje negativnih in pozitivnih posledic zakona

Iz zbranih sredstev se financira tudi shema za nadzor negativnih in pozitivnih posledic rabe konoplje in tega zakona.

Prodaja le v posebnih trgovinah in lekarnah

Izdelke z višjo vsebnostjo THC bo možno kupiti le v lekarnah in posebnih trgovinah katerih izključna dejavnost je prodaja izdelkov iz konoplje.

(Vir:   https://legalizirajmo.si/zakon  )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.