Legalizacija konoplje v Evropi: MALTA LEGALIZIRALA UPORABO KANABISA V REKREATIVNE NAMENE

Legalizacija konoplje v Evropi je rubrika, ki se na srečo redno posodablja, saj je v Evropi vedno več držav, ki rahljajo zakonodajo na področju uporabe kanabisa v rekreativne namene. Danes vam predstavljamo primer Malte, ki je postavila pravni presedent na tem področju.

Malta je postala prva država članica EU, ki je dejansko legalizirala uporabo kanabisa v rekreativne namene za lastno uporabo. V sredini meseca Decembra je Malteški parlament dejansko sprejel zakon, ki državljanom Malte dovoljuje vzgojo in posedovanje kanabisa za osebno uporabo.

Po novem zakonu bodo lahko vsi državljani Malte, ki so starejši od 18 let lahko na javnem prostoru posedovali do 7 gramov posušenih cvetov in v domačem okolju gojili do 4 rastline kanabisa. Sprejetje nove zakonodaje je potekalo brez večjih pretresov saj je eden glavnih podpornikov novega zakona sam predsednik malteške vlade Robert Abela. Kljub temu pa pri samem glasovanju parlament ni bil soglasen, saj je bila največji nasprotnik nove zakonodaje opozicijska Nacionalna stranka, ki meni da bo nova zakonodaja ”normalizirala in s tem povečalo uporabo vseh vrst drog v državi.”

Kljub nasprotovanju opozicije malteški premier poudarja, da bo trgovanje z drogami (tudi kanabisom) še vedno ilegalno dejanje, ki se bo preganjalo s strani policije. Glavni argument, ki ga je malteški premier poudarjal na glasovanju je, da ” nova zakonodaja rešuje problem, ki ga predstavlja črni trg, saj bodo na takšen način močno zmanjšali vpliv črnega trga in s tem posledično kriminala”.

Kaj prinaša nova zakonodaja

No sedaj pa predstavimo, kaj nova zakonodaja na tem področju prinaša prebivalcem Malte. Kljub legalizaciji uporabe v rekreativne namene je še vedno prepovedano v javnosti posedovati količine večje od 7 gramov. V kolikor bodo prebivalci Malte na javnem prostoru zasačeni s količino med 7 in 28 grami posušenih cvetov, jim grozi kazen v višini 100 €. Kazen za uživanje kanabisa na javnem prostoru je 235€. V kolikor pa bodo zasačeni pri uporabi na javnem prostoru ob prisotnosti otrok, pa kazen znaša med 300 in 500 €.

Z vzgojo kanabisa se bodo lahko ukvarjale le neprofitne organizacije, ki bodo svoje proizvode lahko prodajale le svojim članom, ki pa jih ne sme biti več kot 500. Prav tako svoje operacije ne smejo izvajati v bližini šol ali mladinskih organizacij. Z novo zakonodajo se prav tako ustvarja nova javna organizacija, ki sliši na ime Authority on the Responsible Use of Cannabis. Najverjetneje se bo novonastalo vladno telo ukvarjalo z izdajo dovoljenj za gojenje in nadziralo njihovo delovanje.

Z novo zakonodajo je Malta postala prva država v EU, ki je dejansko legalizirala uporabo kanabisa v rekreativne namene. V EU je kar nekaj držav, ki je dekriminaliziralo posedovanje in uporabo kanabisa za osebno rabo, vendar je v večini primerov zakonodaja dokaj nejasna in uporaba za osebno rabo le tolerirana.

Legalizacija konoplje v Evropi

Legalizacija konoplje v Evropi: kakšno je stanje ? Kot smo omenili že v enem izmed preteklih člankov je Luksemburg nedavno napovedal sprejetje zakonodaje, ki bo omogočala osebno uporabo in gojenje. Prav tako se v Nemčiji kažejo tendence o sprejetju zakonodaje, ki bo legalizirala osebno uporabo. Na Nizozemskem je že od leta 1976 v tako imenovanih Coffe Shopih tolerirano posedovanje in uporaba do 5 gramov na osebo. Prav tako ima zanimivo zakonodajo Španija, kjer je tolerirano gojenje za osebne namene vendar je prepovedano kakršnokoli uživanje ali trgovanje s kanabisom.

Na tem mestu velja omeniti, da je imela Malta že v preteklosti dosti bolj tolerantno zakonodajo glede kanabisa. Že leta 2015 so sprejeli zakonodajo, ki je tolerirala posedovanje manjših količin posušenih cvetov, leta 2018 pa je sprejela zakonodajo, ki omogoča gojenje v medicinske namene.

(Vir: https://www.euronews.com/2021/12/14/malta-set-to-be-first-eu-country-to-legalise-cannabis-for-personal-use )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.