3.B Izbira prostora za gojenje

Kot pri vseh poglavjih do sedaj bomo tudi to poglavje razdelili na dva ločena dela. V prvem delu vam bomo predstavili kako kar najbolj optimalno izbrati gojitveni prostor pri zunanjem gojenju. V drugem delu pa vam bomo opisali še kako optimalno urediti prostor za notranjo vzgojo vaših rastlin.

Zunanje gojenje

Ker je v tem trenutku gojenje konoplje v Sloveniji (pa tudi po večini sveta) še vedno prepovedana dejavnost moramo za začetek dobro premisliti kje bomo postavili naš vrtiček, v katerem bomo gojili te čudovite rastline. Na grobo lahko gojenje na prostem delimo na dva dela:

-gojenje na domačem vrtu

-gojenje v naravi (Guerilla farming)

V nadaljevanju bomo vsak način podrobneje opisali, kljub temu da med obema obstaja veliko povezav. Prva stvar, ki je pomembna pri obeh načinih vzgoje in na katero moramo najprej pomisliti še preden začnete z vzgojo naših rastlin je varnost.

Prvo pravilo pri vidiku varnosti, ki bi ga moral upoštevati vsak pameten gojitelj konoplje je molčečnost. Upam si trditi, da velika večina konoplje izgine zaradi blebetavosti gojiteljev in ne zaradi posredovanja policije. Nikomur ne omenjajte, kje se nahaja Vaš vrtiček. Končne sadove vašega dela s prijatelji in znanci raje delite drugače ? Prav tako je pomembno, v kolikor želimo da bo naš vrtiček čim bolj varen samo lokacijo izbrati na področjih z nizko frekvenco obiskovalcev. V kolikor boste gojili blizu sprehajalnih poti ali bolj obiskanih turističnih atrakcij v naravi je možnost izgube svojega končnega produkta močno povečana.

Prav tako na tem mestu velja omeniti, da pri izbiri primerne lokacije velja tudi etična komponenta, ki se je velja držati. Nikoli ne postavite svojega vrtička na zemljiščih, ki so v lasti nekoga oziroma če že izberite zemljišča, ki so že več zaporednih let zaraščena saj si nikoli ne želimo, da zaradi našega vrtička nekomu povzročamo nepotrebne težave.

Gojenje v naravi (Guerilla Growing)

Najboljši čas za iskanje primerne lokacije za vašo operacijo je v jesenskem času (September, Oktober), saj takrat najlažje ocenimo, koliko je lokacija skrita (vegetacija je v tem času v polnem razmahu), koliko prometa je na danem območju (gobarji, nabiralci plodov, lovci) in tudi koliko bo v najpomembnejši fazi gojenja (cvetenje) vaš vrtiček obsijan s soncem.

Prva stvar, ki je tudi ena izmed najbolj pomembnih pri izbiri primerne lokacije je osvetljenost gojitvenega prostora. V kolikor želite zadevo narediti kar se da natančno vam priporočamo da pri iskanju primerne lokacije s seboj vzamete kompas. Najbolje je, da vaša lokacija leži v smeri JV-JZ (oziroma Južna pobočja hribov, gričev in dolin), saj bodo rastline tako imele sonce čez celoten dan. Gojenje na Severnih (osojnih delih) bo imelo za rezultat izredno razpotegnjene rastline (posledica pomanjkanja sonca) in klavrne donose. V kolikor to ni možno poizkusite najti lokacijo, ki ima večinoma jutranje sonce, saj Vam bo to v poletnim mesecih prihranilo kar nekaj dela (vrtički, ki so obsijani celoten dan bodo veliko prej izpostavljeni suši, prav tako pa rastline pri temperaturah večjih od 30 stopinj C ne izvajajo fotosinteze).

Naslednja stvar na katero moramo biti pozorni je skritost same lokacije. Vrtiček si je najbolje narediti v kakšni robidi ali nizkem grmičevju, ki poskrbi za nekakšen naraven ščit pred pogledi in v primeru robide tudi pred nepovabljenimi gosti, prav tako pa so takšne lokacije po navadi dovolj obsijane s soncem.

Zaželeno je tudi, da na vaš vrtiček vsakič hodite po drugačni poti, saj tako ne boste naredili steze, ki bi nepridiprave pripeljala neposredno do vašega vrtička. Prav zaradi tega razloga je zaželeno, da vaš vrtiček pripravite že v zimskem času, ko podrastje in trava še ne rasteta in za sabo po gozdu ne puščate prave male avtoceste.

V kolikor smo prvi dve točki opravili velja pri izbiri lokacije pogledati tudi, ali se nahaja blizu kakšnega vodnega vira (v kolikor je to seveda mogoče). Konoplja je vodo ljubna rastlina, ki za bujno rast potrebuje velike količine (oziroma čim večje) vode. V kolikor se v bližini nahaja kakšen vodni vir (reka, potok) si boste s tem prihranili kar nekaj bolečin v hrbtu med poletnimi sušnimi meseci. Več o tem kako premagovati sušna obdobja bomo opisali v posebnem poglavju.

Gojenje na domačem vrtu

Pri gojenju na domačem vrtu se ne srečujemo s problemi, ki smo jih izpostavili v prejšnjem odstavki, vendar moramo vseeno poskrbeti, da izpolnjujemo nekatere zakonitosti, ki bodo maksimizirale naš končni pridelek.

Podobno kot pri gojenju v naravi moramo najprej izbrati primerno lokacijo za gojenje. Lokacija naj ima čim več sonca in naj bo kar najbolj skrita pred nezaželenimi pogledi mimo jedočih. Na tem mestu velja omeniti, da ima konoplja v fazi cvetenja zelo močan in izrazit vonj, ki se širi kar daleč na okoli, zato si pri izbiri primerne lokacije to dejstvo vzemite v zakup. Prostor naj bo kar najbolj oddaljen od hiše in skrit pred pogledi obiskovalcev.

Naslednja dilema, ki jo moramo razjasniti je ali bomo gojili kar v vrtu oziroma bomo rastline gojili v loncih. V tem primeru vam vsekakor svetujemo gojenje v loncih, saj takšen način prinaša kar nekaj prednosti. V kolikor boste gojili v vrtu se morate zavedati, da bodo rastline, s katerimi bomo obkrožili našo rastlino z le to tekmovale za razpoložljiva hranila in vodo, ki se nahaja v zemlji. To bo imelo za rezultat manjše rastline in končne donose. Prednost gojenja v vrtu pa je ta, da lahko z ostalimi rastlinami naredite nekakšno zeleno pregrado, ki bo skrila rastline pred nezaželenimi pogledi. Dandanes na trgu obstaja že veliko različnih tipov loncev za sajenje rastlin. Naj jih naštejemo:

-plastični lonci: najbolj standardna oblika. Dobimo jih lahko v različnih dimenzijah in oblikah (okrogli, kvadratni). Njihova največja prednost je možnost, da jih lahko prestavljamo v kolikor je to potrebno.

-sadilne vreče iz tekstila: gre za dokaj staro zadevo, ki pa v zadnjem času pridobiva na svoji veljavi, saj gre najverjetneje za najboljši možni način zunanjega gojenja rastlin v posodah.

-kot zadnjo opcijo omenimo še postavitev DVIGNJENE GREDE, ki je prav tako odlična oblika posode za gojenje. Največja prednost je, da si jo lahko izdelate sami (ali pa jo kupite), minus pa njena nepremičnost (razen če ne pod njo postavite vozička s kolesci).

Na tem mestu velja omeniti tudi da, v kolikor je to mogoče, rastline gojite pod protitočno mrežo ali celo v rastlinjakih. S tem boste rešili veliko prej opisanih problemov. Rastline ne bodo tako vidne (v rastlinjaku je vse zeleno) v izredno toplih mesecih pa bodo imeli nekaj sence, kar močno pomaga pri sami rasti. V fazi cvetenja se, v kolikor je jesen zelo deževna in vlažna izognete gnitju in plesnenju cvetov, kar sta glavna dva razloga za slabo kvaliteto končnega produkta. V takšnih pogojih je mogoče pridelati izredno visoke količine zelo kakovostnega pridelka.

Še ena stvar na katero velja opozoriti pri vzgoji rastlin v okolici vašega bivališča je urejen odnos s sosedi. V zadnjem času je največje število obiskov policistov posledica prijave, ki jo organom pregona oddajo vaši sosedje (lahko bi rekli kar velika večina). Dejstvo je, da je izredno težko imeti urejen in normalen odnos s vsemi, ki nas v življenju obkrožajo, vendar vam na tem mestu polagamo na dušo, da v kolikor boste rastline vzgajali v bližini vašega bivališča za svoj duševni mir (in tudi boljši vsesplošni odnos) raje kdaj popustite in ljudem okoli vas ne ponujate možnosti, da vam zagrenijo vaše življenje.

Notranje gojenje

Pri notranjem gojenju rastlin moramo le tem zagotoviti nekaj osnovnih pogojev, ki jih potrebujejo za uspešno rast in obilne žetve. Ti pogoji so USTREZNA SVETLOBA, PRIMERNA TEMPERATURA in VLAŽNOST, USTREZNO PREZRAČEVANJE oziroma DOTOK CO2 in VODA ter HRANILA. Pri vseh teh dejavnikih z izbiro primernega prostora zadovoljimo predvsem pogojem temperature, prezračevanja in posledično vlažnosti. Vse ostale dejavnike v prostor prinašamo dodatno s pomočjo svetil in hranil.

Prostor, v katerem bomo izvajali vzgojo naj ima zagotovljenih čim več oziroma vse zgoraj naštete dejavnike, saj boste le tako lahko enostavno in uspešno vzgajali vaše rastline. V naslednjih vrsticah vam bomo pomagali kako si čim bolj uspešno in primerno izbrati in urediti primeren prostor za vzgojo:

-Prostor naj ima kar se da stalno temperaturo:

Najboljše je za postavitev vašega vrtička izbrati prostor s čim bolj stalno temperaturo. V kolikor prostor nima stalne temperature lahko pri vzgoji prihaja do šokov, ki pa za rastline niso najbolj zaželeni.

Pa vam to predstavimo skoti primer … V kolikor si prostor za vzgojo postavite v kleti bo le ta imel dokaj konstanto temperaturo tako v poletnih kot tudi zimskih mesecih. Temperatura v takšnem prostoru je po navadi dokaj nizka (okoli 10 stopinj C) kar pomeni, da bo vaš za to predelna prostor potrebno nujno dodatno greti saj rastline za optimalno rast potrebujejo temperature med 22 in 27 stopinj (idealna temperatura je okoli 25 stopinj C). V kolikor rastlinam ne boste nudili dovolj visoke temperature se bo to kazalo v okrnjeni rasti in posledično nižjih donosih.

Prav tako je v kletnih prostorih po navadi zelo visoka vlažnost zaradi česar je nujno v takšnih okoliščinah poskrbeti za dobro prezračevanje v kolikor si ne želite pojava različnih bolezenskih stanj, ki so poledica prevelike relativen vlažnosti.

V kolikor prostor za notranjo vzgojo postavljate na podstrešju se morate zavedati, da so ponavadi podstrešja izredno slabo izolirana in posledično podvržena velikim temperaturnim nihanjem (poleti izredno toplo, pozimi izredno mrzlo). Zato je potrebno takšne prostore nujno dobro izolirati in s tem ustvariti konstante pogoje, prav tako pa je (v kolikor je to mogoče) v takšnih prostorih potrebno namestiti klimatsko napravo, ki vam bom zaradi možnosti vzpostavljanja želene temperature močno olajšala vzgojo tako v poletnih kot zimskih časih (je pa to vsekakor dodatni strošek).

Na tem mestu vam polagamo na dušo tudi to, da v kolikor si prostor za vzgojo postavite na podstrešju v poletnih mesecih, ko so temperature res izredno visoke z gojenjem za nekaj mesecev prenehate, saj bo izredno težko rastlinam zagotavljati dobre pogoje za uspešno rast.

Najboljši prostor, ki ga lahko izberete za notranjo vzgojo je kakšna prazna soba, ki ne leži pod zemljo ali pod streho, saj so po navadi v takšnih prostorih najbolj konstanti pogoji.

-prostor naj ima možnost postavitve prezračevanja:

Z ustreznim prezračevanjem bomo v prostoru upravljali tako z vlago, temperaturo kot tudi z dotokom zadostnega CO2-ja. Prostor naj ima tako primeren dotok kot tudi odtok zraka. V kolikor boste v prostoru postavili Growbox (šotor za vzgojo) ali pa ga omejili bo zadostna količina vhodnega zraka že ta, ki ga bomo črpali iz prostora. V kolikor je celoten prostor gojitveni prostor je rastlinam potrebno dovajati dodaten vir svežega zraka.

Še bolj pomembno pa je poskrbeti za primerno odvajanje zraka. Z odvajanjem zraka in prostora bomo iz gojitvenega prostora odvajali odvečno vlago (v kolikor jo je preveč), nižali previsoko temperaturo in odvajali ”neprijetne” vonjave v poznih fazah cvetenja. V kolikor je mogoče je odvajanje zraka najbolje speljati v kak opuščen dimnik, ki vam bo služil tudi kot filter neprijetnih vonjav (polen saj – karbon ). V kolikor to ni mogoče oziroma v zidove ne morete zvrtati luknje lahko zrak kroži tudi skozi prostor vendar vam na tem mestu svetujemo nakup dobrega karbonskega filtra, ki bo predhodno očistil zrak neprijetnih vonjav in redno zračenje prostora.

-prostor naj bo dovolj velik, da boste v njem lahko hranili vse kar za vzgojo potrebujete:

S tem si boste močno olajšali delo in nepotrebno čiščenje ostalih prostorov. V predprostoru (oziroma v sobi v kateri ste postavili Growbox) si uredite prostor za presajanje (v kolikor gojite v zemlji) in police oziroma omaro v kateri boste shranjevali vsa gnojila in pripomočke za uspešno vzgojo rastlin.

V kolikor je v prostoru tudi možnost točenja vode s katero boste zalivali vaše rastline imate skorajda idealen prostor za uspešno gojenj vaših rastlin.

-prostor naj ne pronica svetlobe:

Idealno je, da prostor v katerem gojite zaradi izredno močne svetlobe, ki jo oddajajo luči za vzgojo nima kakšnega okna oziroma druge odprtine skozi katero bi ta svetloba pronicala. V kolikor pa ima prostor okno ali kakšno drugo odprtino to ni tak problem. Poskrbite le da je odprtina svetlobno nepropustno zaprta, saj si boste s tem prihranili veliko neprijetnih pogledov in preglavic.

-prostor naj bo kar seda čist in v njem vzdržujte higieno:

Že nič kolikokrat sem slišal prigode, kako ljudje, ki rastline vzgajajo v notranjih prostorih jamrajo nad pojavom takšne ali drugačne bolezni, ki je prizadela njihove rastline. Največkrat je to posledica slaba higiene v prostoru in njegovi okolici.

Po vsakem gojitvenem ciklu poskrbite, da še preden začnete z novim prostor in predprostor temeljito prečistite in s tem močno zmanjšate možnost pojava nezaželenih nevšečnosti.

DILEMA: Naj kupim Growbox (šotor za vzgojo) ali prostor naredim sam?

Odgovor na to vprašanje je dokaj enostaven a večplasten. V kolikor ste ročni in dovolj iznajdljivi si prostor uredite sami. Ker ga izdelujete sami bo prostor natančno tak kot ste si ga zamislili (velikost, dolžina, višina ), prav tako pa ga boste lažje prilagodili karakteristikam vašega prostora. Prav tako boste zanj skorajda zagotovo odšteli manj denarja (razen če ga ne boste še dodatno izolirali pa še to ni nujno).

Growbox je enostavna rešitev. Dobite ga v velikem naboru različnih dimenzij in materialov. Prav tako ga je izredno enostavno postaviti in tudi pospraviti če pride do kakšnih ”nepredvidenih obiskov). Cenovni razpon je izredno širok, saj lahko manjši šotor dobite že za cca 100 €, večji in takšni narejeni iz boljših materialov pa imajo kar konkretno ceno.

Kakorkoli s boste odločili na tem mestu ni napačne odločitve. Edino kar presodite sami je kar se vam bolj izplača in vam nudi čim manj nevšečnosti.

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.