7. A Konopljini koncentrati

tipi konopljinih koncentratov (Zamnezia.com)

Gojitvena sezona se je uspešno zaključila, cvetove konoplje smo uspešno posušili in ”umedili” (ang. Curing). Sedaj jih lahko brezskrbno uživate skozi celotno sezono. A vedno več uživalcev konoplje išče čim bolj čiste in zdrave načine uživanja konoplje oziroma učinkovin, ki so skriti v cvetovih. Tukaj pa na vrsto pridejo konopljini izvlečki oziroma koncentrati.

Izvlečke iz konoplje poznamo pod več različnih imeni, kot so koncentrati, ekstrakti ali olja zato je na tem mestu najprej potrebno razložiti terminologijo poimenovanja.

Terminologija

Konopljini koncentrati (drugače rečeno tudi izvlečki iz konoplje) so produkt destilacije najbolj zaželenih delov rastline (po navadi tu govorimo o cvetovih konoplje). Na kratko bi lahko rekli, da gre pri izdelavi izvlekov za ločevanje rastlinskega dela rastline od učinkovin, ki se nahajajo v njej (terpeni, kanabinoidi, flavionidi). Vse te učinkovine se po večini nahajajo v trihomih, ki jih najdemo na zunanjih delih cvetov in nekoliko manjših količinah tudi na ostalih delih rastline.

Grobo rečeno so izvlečki oziroma koncentrati iz konoplje le zgoščena akumulacija trihomov. Trihomi posedujejo vse najboljše kar ponujajo rastline konoplje (terpeni, ki srbijo za vonj in okus; kanabinoidi skrbijo za učinke), Koncentrati zaradi ločevanja trihomov od rastlinskega dela vsebujejo veliko večje koncentracije učinkovin (v povprečju med 3 do 4x višje vrednosti).

2 glavni skupini koncentratov (način ločevanja)

Izvlečke oziroma koncentrate med seboj ločimo predvsem po načinu ločevanja od rastlinskega dela. V grobem jih ločimo na dva dela:

izdelava brez uporabe topil (ang Solventless): pri izdelavi takšnega tipa koncentratov, se namesto solventa vedno uporablja ”mehanska” ekstrakcija oziroma ekstrakcijo izvajajmo tako, da z uporabo neke sile (pritisk, toplota, trenje, mraz) učinkovine ločimo od rastlinskega dela. Gre za najčistejši način izdelave koncentratov, saj v končni produkt ne vsebuje nobenih primesi (beri topil).

Glavna prednost takšnega načina izdelave je predvsem, da jih lahko zelo enostavno naredimo tudi doma. Ker pri izdelavi ne uporabljamo topil je izdelava tudi veliko varnejša. Prav tako imajo takšni tipi koncentratov boljši vonj in okus. Največja slabost izdelave takšnega tipa koncentratov je predvsem ta, da so vsi načini izdelave (razen izdelava rosina) izjemno time consuming oziroma zanje porabimo veliko časa. Velja pa si zapomniti, da vas bo na koncu vedno čakala okusna nagrada.

izdelava z uporabo topil (ang Solvent Based): zelo pogost in tudi pravilen termin za takšen tip koncentratov je ekstrakti iz konoplje. Na tem mestu velja omeniti, da niso vsi koncentrati ekstrakti konoplje, so pa vsi ekstrakti konopljini koncentrati. Za izdelavo konopljinih ekstraktov se uporablja različne solvente oziroma topila kot so Propan, Butan, Etanol, Izopropanol ali CO2. Velja si zapomniti, da pri takšnemu tipu izdelave koncentratov v končnem izdelku (vsaj v večini primerov) ostanejo minimalne količine topila.

Prednosti takšnega tipa izdelave so predvsem v tem, da so ekstrakti za izdelavo cenejši, zaradi česar so na trgu (vsaj v ZDA) veliko bolj dostopni. Glavna slabost izdelave ekstraktov je predvsem ta, da v veliki večini primerov v ekstraktu ostanejo delci topila, kar lahko pri osebah, ki takšne ekstrakte jemljejo v zdravstvene namene lahko zaskrbljujoče. Še ena slabost, ki jo velja omeniti je, da je izdelava ekstraktov lahko tudi nevarna, saj so topila, ki se jih uporablja zelo vnetljiva (alkohol) ali pa jih shranjujejo pod velikim pritiskom (CO2, Propan, Butan). Zato se pri izdelavi takšnih ekstraktov vedno priporoča, da jih izdelujete na prostem oziroma proces opravlja nekdo, ki že ima izkušnje na tem področju.

Tipi koncentratov (glede na tip izdelave)

Solventless (brez uporabe topil)Solvent Based (z uporabo topil) oziroma ekstrakti
KiefBHO (Butan Hash Oil)
Bubble HashPHO (Propane Has Oil)
RosinCO2 Olje
CharasAlkoholni ekstrakti (Rick Simson Oil)


Različni tipi konopljinih koncentratov (Vir: Zamnesia.com)

Iz ekstraktov s topili (tukaj mislimo na BHO, PHO in CO2 ekstrakcije) se nato lahko izdela različne tipe izdelkov, ki imajo vsi isto osnovo, razlikujejo se le v teksturi samega izdelka. Tako na primer poznamo izdelke z imeni:

  • Honey Oil
  • Badder
  • Crumble
  • Wax
  • Shatter
  • Diamonds
  • in še mnogo drugih različnih oblik (poglej zgornjo sliko)

V Sloveniji so med rekreativnimi uživalci koncentratov daleč najpriljubljenejša oblika koncentrati brez uporabe topil, med njimi pa izstopata Kief (ki ga s kompresiranjem stisnemo v Hašiš) in Bubble Hash. Vedno bolj pa se tudi pri nas uvaja kultura izdelave in uživanja Rosina.

Med uživalci koncentratov, ki le te jemljejo v zdravstvene namene, pa zagotovo prvo mesto zavzemajo alkoholni ekstrakti, proizvedeni po metodi Ricka Simpsona (RSO). Prav tako je dokaj priljubljena CO2 ekstrakcija, le to pa po večini uporabljajo pridelovalci CBD rastlin za izdelavo kapljic oziroma konopljine CBD smole.

V nadaljnjih poglavjih bomo nekatere vrste ekstrakcij bolj natančno predstavili in vam skozi korake poizkušali pokazati, kako najbolj enostavno izdelati koncentrat, ki bo vam najbolj uporaben.

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.