Upad uporabe kanabisa med mladoletniki v Koloradu

Photo by Brett Sayles from Pexels

Preprečevanje uporabe kanabisa pri mladoletnikih in otrocih je dolgoletna želja vseh, ki zagovarjajo prohibicijo kanabisa. Vendar najnovejša raziskava opravljena s strani National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) v ZDA pravi da veliko manj mladoletnih oseb v Koloradu uporablja kanabis odkar ga je zvezna država legalizirala. Dejstvo je, da je odstotek uporabnikov med 12 in 17 letom v zadnjem merjenem obdobju padel na 9% , kar znaša 2% znižanje od prejšnjega leta in 3% znižanje nasproti raziskavi opravljeni 2 leti prej.

Ti podatki so usklajeni s projekcijami tistih, ki so podpirali legalizacijo kanabisa. Lahko bi rekli da je skoraj logično da mladoletniki, ki ne izpolnjujejo zakonsko določene starosti za uporabo kanabisa  ne morejo kupiti kanabisa v za to licenciranih trgovinah (le te lahko izgubijo licenco v kolikor mladoletni osebi prodajajo svoje izdelke) ali od preprodajalca na ulici ( le teh je vedno manj saj lahko kanabis kupite legalno).

Kot poudarjajo na spletni strani ThinkProcess je legalizacija kanabisa v Koloradu omogočila organom kazenskega pregona (policija) bolj racionalno delovanje saj se organi osredotočajo le trgovce, ki kanabis prodajajo mladoletnim osebam in ne več lovijo vsakega prebivalca Kolorada, ki ga zasačijo z zvitkom kanabisa.

Poročilo NSDUH prav tako kaže na to da od kar je kanabis legaliziran je upadel tudi % mladoletnikov, ki uporabljajo druge droge kot sta heroin in alkohol. V celoti gledano se je legalizacija kanabisa v Koloradu izkazala za veliko zmago v boju proti uporabi drog med mladoletnimi osebami.

Izredno lepo bi bilo podatke o uporabi drog med mladoletnimi osebami predstaviti naši vladi (natančneje ministrstvu za zdravje in notranje zadeve), saj vedno več podatkov kaže na to, da ima prohibicija nasprotne učinke od tistih, ki si jih tako zelo želijo. V veliki večini držav, kjer so odpravili prohibicijo ali vsaj omilili zakone glede uporabe kanabisa je prišlo do občutnih zmanjšanj pri uporabi vseh vrst drog pri mladoletni osebah ne samo pri uporabi kanabisa. Prav tako velja na tem mestu omeniti da z legalizacijo skoraj vedno upade tudi delež odraslih oseb, ki imajo težave z odvisnostjo od vseh vrst drog.

(Vir: https://herb.co/2017/12/12/teen-marijuana-use-colorado/ )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.