Aljaska je letos pobrala za okoli 11 milijonov davkov iz naslova kanabis industrije

Milky Way at Night

V zadnjem davčnem letu so prihodki od davkov s strani prodaje kanabisa presegli vsa pričakovanja.

Zvezna država Aljaska je pobrala za več kot 11 milijonov dolarjev le od pridelovalcev kanabisa v davčnem letu 2018. Vsota je presegla vsa pričakovanja, ki so jih postavili pri Alaska Department of Revenue za več kot 2 milijona dolarjev.

Rezultati, ki so jih objavili pretekli teden veljajo le za davčno leto, ki se konča 30 Junija. Znesek zajema le davke, ki so jih pobrali pridelovalcem kanabisa in ne vsebuje prihodkov, ki so bili ustvarjeni s strani prodaje kanabisa v maloprodaji .

Znesek pobranih davkov presegel vsa pričakovanja

V mesecu Juniju je Zvezna država Aljaska z davki pobrali kar 1,2 milijona $, kar je največji znesek do sedaj. Uradniki menijo da bodo zneski, pobrani v mesecu Juliju še bistveno višji.

Gospa Kelly Mazzei, ki je zaposlena pri Department of Revenue je povedala, da se kaže trend pri katerem se bo vsota pobranih davkov z naslova kanabis industrije v prihodnje le še povečevala. ”Že sedaj smo presegli vsa pričakovanja, dodatno pa je vidna zelo enakomerna rast prihodkov iz davkov vsak mesec.” Mazzeieva prav tako meni da s tem ko legalni kanabis trg raste je ob tem zelo težko pristojnim službam predvidevati, kakšni bodo prihodki iz tega naslova v prihodnosti. ”Menimo da trg še ni zasičen in zato še vedno ne moremo vedeti natančno s kakšnimi prihodki bo zvezna država v prihodnosti operirala.”

Pobrana sredstva se investirajo v programe osveščanja o drogah in programe za zmanjševanje kriminala

Okoli polovica pobranih sredstev iz naslova kanabis industrije se namenja v novi fond z imenom Recidivism Reduction Fund. Denar iz tega sklada je nato redistribuiran v več različnih programov katerih cilj je zmanjšanje števila bivših prestopnikov, ki se ponovno vrnejo v kriminalne vode.

Nedolgo tega je Aljaški guverner Bill Walker v senat poslal predlog zakona z imenom Bill 104. S tem zakonom bi omogočil, da bi sklad iz naslova pobranih dajatev prejel še dodatnih 25% več sredstev kot sedaj in jih nato redistribuiral v podobne programe. ”Velik del teh 25% bi se namenil za dodatna izobraževanja o koristih in slabostih kanabisa.” je pojasnil guverner. Ves ostali denar pa se bo še naprej stekal v proračun zvezne države.

Prihaja nova stopnja obdavčitve

Zvezni oddelek za prihodke od davkov (The Department of Revenue) razmišlja o spremembi sistema, po katerem so obdavčeni pridelovalci kanabisa. Trenutno so vsi cvetovi, ki se jih proizvede obdavčeni s 50 $ na unčo (28,3 grama). Ostali deli rastline, kot so listi in stebla pa so obdavčeni s 15 $ na unčo (28,3 grama) v kolikor jih proizvajalec lahko proda.

V predlogu, ki ga sedaj pregledujejo, bi bila sedanjim obdavčitvam dodana še tretja, ki bi zajemala manjše ali nedozorele cvetove. Ti cvetovi slabše kvalitete (ki so bili do sedaj obdavčeni s 50 $ na unčo) bi bili obdavčeni s 25 $ na unčo. ”S pomočjo podatkov s terena danes vemo, da pri vzgoji ostane nekaj cvetov slabše kvalitete, ki ali niso dovolj veliki ali pa ne ustrezajo standardom, ki so postavljeni za prodajo v lekarnah. Le te proizvajalci še vedno lahko prodajo podjetjem za predelavo, zato menimo da za cvetove druge kvalitete ni potrebna ista obdavčitev.” pravi gospa Mazzei. Zvezni oddelek bo mnenja in predloge na ta dodatek zakona sprejemal do 10 Avgusta.

Primerjave s Slovenijo

Članek smo si v uredništvu izbrali predvsem zaradi tega, ker se nam je zdelo da bi bilo na tem mestu primerno potegniti nekaj vzporednic z našo državo. Zvezna država Aljaska ima po podatkih iz leta 2017 739,795 prebivalcev. Da bi lažje izvedli izračun, ki ga imamo v mislih lahko rečemo da je Slovenija 2.5x večja po številu prebivalcev.

Kot je iz članka jasno razvidno so v zvezni državi Aljaski v fiskalnem letu 2018 pobrali za 11 milijonov davkov le iz naslova pridelovalcev kanabisa (kje so še vse dajatve, ki jih poberejo z naslova prodaje na drobno po za to specializiranih trgovinah). Če to številko pomnožimo z 2.5 x pridemo do 27.5 milijona $ kar po današnjem tečaju dolarja znese nekaj več kot 24 milijonov € letno.

Po podatkih najdenih na spletni strani http://www.stat.si na danajšni dan (za leto 2018) država Slovenija beleži proračunski presežek v višini 13 milijonov €. Z legalizacijo kanabisa bi (v kolikor si za primer izberemo zvezno državo Aljasko) proračunski presežek takoj dvignili na 37 milijonov €, kar bi v številkah pomenilo skoraj 1,5x povečanje. Sem ne štejemo še vsem davkov, ki bi bili pobrani s strani prodaje na drobno v zato specializiranih trgovinah, novih delovnih mestih, sekundarni industriji, ki bi se razvila na ta račun in turizmu, ki bi najverjetneje zacvetel povsod ob mejah naše lepe državice.

Samo nekaj za razmislek novi vladi, ki bo v kratkem začela s svojim delom 😉

(Vir: https://hightimes.com/news/alaska-raked-million-marijuana-tax-revenue-year/ )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.