Študija pokazala zmanjšanje prekomernega pitja

Photo by cottonbro from Pexels

Najnovejša študija je pokazala, da se študentje v zveznih državah kjer je kanabis legaliziran za kar 6% manj predozirajo z alkoholom.

V 10 let trajajoči raziskavi v kateri je z anketami sodelovalo okoli 1,1 milijona udeležencev so dognali, da študentje v zveznih državah v katerih je legalizirana uporaba kanabisa v rekreativne namene manj popivajo. Vsaj tako trdi najnovejša študija, ki je bila objavljena v reviji Addictive Behaviors. Prav tako so raziskovalci v študiji zaznali povečanje uporabe kanabisa med študenti po tem ko je bila le ta v določenih zveznih državah legalizirana. Najzanimivejši rezultat raziskave pa je, da so študentje v določeni meri alkohol zamenjali s kanabisom in posledično manj prekomerno pijejo.

V pravkar objavljeni raziskavi so raziskovali in odkrivali trende uporabe alkohola, nikotina, predpisanih opiatov in ostalih drog pri študentih po legalizaciji kanabisa. Ker so za analizo vzeli kar dolgo časovno obdobje (od leta 2008 do 2018) so hoteli predvsem dognati vpliv legalizacije kanabisa na uporabo ostalih drog.

Študentka univerze v Oregonu Zoe Alley, ki je ena od avtoric študije meni, da je za upad prekomernega pitja krivo oziroma zadolžena predvsem večja dostopnost kanabisa po legalizaciji. ”Ko dosežete primerno starost za legalno pitje kar naenkrat veliko ljudi začne več piti saj jim je omogočen lažji dostop do alkohola.” Nasprotno pa je mogoče, da legalizacija kanabisa študente, ki dopolnijo 21 let zaradi dostopnosti odvrne od prekomernega pitja alkohola.

V primeru, ki ga je Alley prej opisala vsaj za njeno zvezno državo podatki potrjujejo njeno hipotezo. V Oregonu, kjer sta tako kanabis kot alkohol legalna in lahko dosegljiva veliko manj ljudi posega po alkoholu. To ima za posledico manjšo stopnjo uporabe in zlorabe alkohola.

Fenomen širjenja in zamenjave substanc glede na njihovo dosegljivost in praktičnost je tako nov da ga raziskovalci šele poizkušajo razumeti. Kljub temu pa strokovnjaki menijo, da bo legalizacija kanabisa spremenila trende uporabe raznoraznih substanc tako v ZDA kot v Kanadi. Strokovnjaki s tega področja so si skorajda enotni, da bo razširitev razpoložljivosti legalnega kanabisa lahko zmanjšala prekomerno pitje alkohola med študenti podobno kot se je to zgodilo v ZDA. In to bi lahko bila velika zmaga za javno zdravje v državi.

Veliko strokovnjakov z področja javnega zdravstva priznava, da škodljivi vplivi in tveganja alkoholizma dosti bolj škodljivi od tveganj, ki jih prinaša uživanje kanabisa. Rakava obolenja, bolezni jeter, spolni napadi, vožnja pod vplivom alkohola in zastrupitve z alkoholom (največji problem pri študentih) predstavljajo večje tveganja za zdravje in javno varnost.

Kljub temu pa natančno razmerje med legalizacijo kanabisa in uporabo drugih substanc še ni popolnoma definirano in je še vedno predmet razprav. Nekatere študije so pokazale so pokazale, da legalizacija kanabisa pri nekaterih populacijah celo poveča uporabo alkohola, nekatere, da je prišlo do zmanjšanja uporabe pri nekaterih pa sploh niso zaznali korelacije med pojavoma. Najnovejša študija o kateri je govora v tem prispevku pa se osredotoča predvsem kako legalizacija spreminja trende uživanja alkohola med študenti, ki so stari 21 in več. ”Najpomembnejši podatek, ki ga lahko izluščimo iz raziskave je, da študentje starejši od 21 let po legalizaciji kanabisa spremenijo svoje pivske navade oziroma manj prekomerno uživajo alkohol.”

(Vir: https://hightimes.com/news/new-study-shows-students-less-likely-binge-drink-cannabis-legal/ )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.