Skokovit porast delovnih mest v industriji konoplje v ZDA

Photo by Richard T from Pexels

Industrija konoplje v ZDA je trenutno najhitreje rastoča gospodarska panoga zadnjega leta. V nedavno izdanem poročilu je Januarja industrija konoplje v ZDA ustvarila 321 000 delovnih mest z zaposlitvijo za polen delovni čas. V ta delovna mesta so vključeni vsi od gojiteljev, prodajalcev v trgovinah do raznoraznih raziskovalcev s tega področja.

Statistika delovnih mest razkriva, da je trenutno v ZDA več zaposlenih v industriji konoplje kot elektroinženirjev. Prav tako je zanimiv podatek, da je v ZDA kar polovico manj zobozdravnikov kot zaposlenih v tej hitro rastoči panogi.

Glede na leto 2019 se je število delovnih mest povečalo

Raziskavo sta skupaj opravila spletno mesto Leafly in Whitney Economics. Iz raziskave je razvidno, da se je število delovnih mest v letu 2020 glede na leto 2019 izredno povečalo. Leta 2019 je industrija konoplje zaposlovala 243 700 ljudi.

Rast števila delovnih mest v ZDA Skozi čas

V letu 2020 pa se je kljub pandemiji in posledični gospodarski recesiji število novonastalih delovnih mest povečalo za kar 77 300.

Zanimiv podatek v raziskavi je tudi, kako velik je trenutno trg konoplje v ZDA. Leta 2020 je celotna industrija ustvarila prihodke v višini 18,3 milijarde ameriških dolarjev. Glede na leto 2019 gre za kar 71% povečanje.

Kljub temu je industrija v zadnjem letu morala prebroditi številne težave. V Marcu, ko se je začela pandemija so bili mnogi v industriji konoplje zaskrbljeni zaradi morebitne zaustavitve celotne panoge. Na srečo so guvernerji v večini držav, kjer je konoplja legalna konopljo razglasili za bistven oziroma življenjsko pomemben izdelek. Lekarne in prodajalne so se na novo nastalo situacijo odzvale tako, da se je velika večina prometa preselila na splet.

Brezstični prevzem in dostava na dom sta zmanjšala možnosti okužbe s Covid-19. Kljub majhnemu padcu prihodkov v mesecu Marcu je industrija v Aprilu dobila nov zalet, ki ga je ohranila skozi celotno leto.

Celotno poročilo v katerem lahko najdete še natančnejše podatke si lahko preberete na spodnji povezavi.

Industrija konoplje in preslikava slike na Slovenijo

Za zanimivost smo se odločili, da vam predstavimo kako bi preslikava trga v ZDA iz-gledala na primeru Slovenije (ob predpogoju, da je industrija konoplje legalna v istem kontekstu kot v ZDA).

Glede na število prebivalcev v ZDA in številom ljudi, ki jih zaposluje industrija kanabisa smo prišli do izračuna, da je 0,01 % vseh prebivalcev v ZDA zaposlenih v tej industriji.

Če to številko prenesemo na Slovenijo, bi to pomenilo, da bi bilo v legalni kanabis industriji zaposlenih vsaj okoli 200 novih zaposlenih.

Ob tem velja poudariti, da industrija konoplje še ni federalno legalizirana v celotnih ZDA in predstavlja le majhen potencialni delež vseh zaposlenih.

Prav tako je zanimiv tudi promet, ki bi ga glede na velikost Slovenije ustvarili z legalizacijo konoplje v medicinske in rekreativne namene. Tukaj smo prišli do številke 1 830 000 €.

Slovenija je postala popularna turistična destinacija, v katero se vsako leto zgrinja vedno več turistov. Na tem mestu upamo trditi, da so številke, ki smo jih predstavili v zgornjih vrsticah le kapljica v morje prometa in zaposlitev, ki bi nastale z legalizacijo trga konoplje.

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.