Alkohol in konoplja: prebivalci ZDA več posegajo po konoplji kot alkoholu

Alkohol in konoplja

Alkohol in konoplja sta dve izmed najbolj uporabljenih sprostitvenih sredstev med odraslim prebivalstvom. Po podatkih nove študije, ki so jo izvedli v ZDA se Američani za vsakodnevno uživanje konoplje odločajo bolj kot za alkohol, kar se je zgodilo prvič v zgodovini.

Podatki, ki jih je ta teden v reviji Addiction objavila organizacija Society for the Study of Addiction (avtor je Jonathan P. Caulkins, profesor operativnih raziskav in javne politike na Heinz College univerze Carnegie Mellon) razkrivajo trend rasti vsakodnevne uporabe konoplje že vse od leta 2022 dalje.

Študija analizira trende uporabe konoplje v Združenih državah Amerike od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2022, s posebnim poudarkom na njenem razmerju z uživanjem alkohola. Caulkins opredeljuje štiri ključna obdobja v razvoju ameriške politike do konoplje.

Obdobja

Prvo obdobje se je začelo v sedemdesetih letih, ko je prišlo do liberalizacije, ki so jo zaznamovali poročilo Shaferjeve komisije in nacionalna prizadevanja za dekriminalizacijo konoplje. Sledilo je drugo, konservativno obdobje „Reaganove in Busheve vojne proti drogam“, ki je trajalo vse od leta 1980 pa do 1992. Nato je sledilo je 15-letno obdobje od leta 1993 do leta 2008, v katerem je prišlo do liberalizacije „medicinske konoplje“, ki so jo kljub nasprotovanju zveznih oblasti vodile zvezne države. Vrhunec pa je bila legalizacija v Koloradu in Washingtonu leta 2012.

Da bi lažje razumeli trend uporabe konoplje med Američani, je avtor študije podrobno preučil samoocenjene raziskave o uporabi konoplje iz nacionalnih raziskav gospodinjstev v ZDA. Zlasti nacionalne raziskave o uporabi drog in zdravju (NSDUH), ki je trajala več desetletij in je zbrala podatke od več kot milijona udeležencev.

Ugotovitve te študije kažejo, da je uporaba konoplje najnižjo točko dosegla leta 1992 po strogih politikah na področju drog. Le to stav vodili Reaganova in Busheva administracija. Kljub temu pa se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku novega tisočletja uporaba začela vztrajno povečevati.

Prvi zasuk

Vse od leta 2008 pa do 2022 se je stopnja oseb, ki so poročale o uporabi konoplje, več kot podvojila, skupni letni dnevi uporabe po posamezniku pa so se povečali za več kot 200 %, z 2,3 milijarde na kar 8,1 milijarde dni.

Izraz „milijarde dni“ se nanaša na skupno število dni, ko so vsi uporabniki uživali konopljo v enem letu. To število se določi tako, da se število uporabnikov pomnoži z njihovim povprečnim številom dni uporabe.

Leta 2022 je tipični uporabnik konoplje poročal, da jo je uporabljal okoli 15 dni na mesec, medtem ko je tipični pivec poročal, da je alkohol užival 4 do 5 dni na mesec.

Medtem ko je bilo uživanje alkohola veliko bolj razširjeno, pa uporabniki konoplje kažejo višje stopnje uživanja, saj je več kot 42,3 % mesečnih uporabnikov poročalo o vsakodnevnem uživanju, v primerjavi z le 10,9 % uporabnikov alkohola.

Iz študije je razvidno tudi, da je dnevno kajenje cigaret še vedno presega dnevno uživanje konoplje. Prav tako pa postajajo vzorci uživanja konoplje vse bolj podobni vzorcem uživanja cigaret.

Alkohol in konoplja: Zaključek

Raziskave splošnega prebivalstva sicer omogočajo vpogled, vendar imajo svoje omejitve, saj se zanašajo na samoporočanje, ki ga ni mogoče preveriti z biološkimi vzorci. Poleg tega lahko družbena sprejemljivost konoplje povzroči večjo pripravljenost za priznanje uporabe, kar lahko poveča poročane stopnje.

Kljub vsemu pa ugotovitve te študije kažejo, da se je poročano uživanje konoplje znatno povečalo, kar je povezano s sprostitvijo zakonodaje o konoplji. Čeprav študija ne pojasnjuje, ali te zakonske spremembe neposredno vplivajo na vzorce uživanja konoplje ali zgolj odražajo spreminjanje odnosa do konoplje, se ne glede na vzročno zvezo zdi, da se je obseg uživanja konoplje po legalizaciji korenito spremenil.

(Vir: https://www.forbes.com/sites/dariosabaghi/2024/05/31/cannabis-tops-alcohol-in-daily-use-for-first-time-ever-study-finds/ )

Cannalogia.org ponuja pestro ponudbo vrtnarske opreme in izdelkov za vrtnarjenje.
Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč le po predhodni obvezni izpolnitvi izjave, ki je pogoj za nadaljevanje dostopa in nakupa na spletni strani. S klikom na gumb »sprejmem« samodejno podajate izjave:
- izjavljam, da sem starejši od 18 let
- izjavljam, da nisem duševno bolan/a, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije
- izjavljam, da suvereno in samovoljno dostopam na spletno mesto in odgovarjam za svoja dejanja
- izjavljam, da sem seznanjen/a z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo;
soglašam s splošnimi pogoji prodaje sem seznanjen/a, da nekateri izdelki v prodaji vsebujejo organska semena in so namenjeni izključno kot spominek in ne za kaljenje, vzgajanje, gojenje in pridelavo rastlin.